Биз жөнүндө


ОФ “Балдарды коргоо лигасы” 2008-жылы түзүлгөн 2008-жылы апрелде Адилет Министрлигинде каттоодон туруп баштаган.

ОФ “Балдарды коргоо лигасы”
- Жарандык демилгелер коомдук коргоону жакшыртуу үчүн коалициясынын;
- Адам укуктарын кеӊешинин;
- Кыргыз Республикасынын Коомдук өнүктүрүү УОК министрлигинин;
- балдарды жана  үй-бүлөнү коргоо боюнча Улуттук коомдун

мүчөсү болуп саналат.

Балдардын укуктарын, адам укуктары жана демократия тармагында окутуу жана билим берүү, балдарды укуктук жактан коргоо жана балдардын укуктарын коргоо боюнча эл аралык стандарттарды илгерилетүү жылдыруу биздин максатыбыз.