“Сергек жашоо демилгесинин негизинде жаш оспурумдорду банги заттардан алыстатуу” проектисинин катышуучулары учун “Эффективдуу коммуникация жана конфликтсиз пикирлешуу”

18. 09. 2017
“Сергек жашоо демилгесинин негизинде жаш оспурумдорду банги заттардан алыстатуу” проектисинин катышуучулары учун “Эффективдуу коммуникация жана конфликтсиз пикирлешуу”

2017-жылдын 16-сентябрында “Сергек жашоо демилгесинин негизинде жаш оспурумдорду банги заттардан алыстатуу” проектисинин катышуучулары учун “Эффективдуу коммуникация жана конфликтсиз пикирлешуу” тренинги отту.
Аталган проект ОФ “Балдарды коргоо лигасы” Бишкек шаарындагы №81 жана №94 орто мектептеринде UNODC Criminal Justice Programme in Asia Youth Initiative аркылуу ишке ашат.

 

Назад к списку