Билим берүүчү уюмдун кызматкерлерин, окуучуларын, ата-энелерди (мыйзамдуу өкүлдөрүн) билим берүүчү уюмда зомбулуктан коргоо үчүн билим берүү процессинин катышуучуларынын өз ара аракеттешүүсүнүн тартиби жөнүндө ҮЛГҮ НУСКАМА

16. 03. 2015

Назад к списку